Teknisk vidunder den gang, full funksjon også nå tiden, hvis man vil. Kan hende at moderne drone for 1000,- er mer effektive.