Norge er mere hjem til meg enn Finland, eller en plass ved Neva elva.

Med Hilsen
statsborger