"Kan du se en gang til etter brillene mine,
før vaskedama finner dem"