5. nov, 2016

Helsingin kaupungin laatiman arvion mukaan museo toisi Helsinkiin lisää matkailijoita.

Helsingin kaupungin laatiman arvion mukaan museo toisi Helsinkiin lisää matkailijoita

ja vaikuttaisi matkailijoiden kulutukseen varovaistenkin arvioiden mukaan 16 miljoonaa euroa vuodessa.

Väli huomautus

KYLLÄ, MUTTA SITTEN SIELLÄ PITÄISI OLLA MYÖS TAIDETTA, EIKÄ TÄTÄ RISUPARTA PASKAA, mistä

ei ainakaan kiinalainen  tykkää, puhumattakaan muista suora silmäisistä.

Ja  kaupungin valtuuston unelmat jatkuvat......

Rakentamisvaiheessa museon vaikutus verotuloihin?? olisi 24 miljoonaa euroa vuodessa

ja vaikutus työllisyyteen noin 1 200 virolaista ja venäläistä henkilötyövuotta.

Museon toiminnan ja matkailun kautta syntyvä vaikutus tuloihin olisi yhteensä

7 miljoonaa euroa vuodessa ja vaikutus vuokra henkilästön työllistämiseen noin 400 henkilö työvuotta.

Valmisteluryhmä toteaa, että museo olisi investointina kannattava.

ja siitä koituisi taloudellista hyötyä pääkaupunkiseudulle ja laajemminkin aina Venäjälle asti.

YHTEENVETO

Ensin pitäisi tavallisen poppanan tietoon antaa se välttämätön:

Guggenheim on kansainvälinen pimeänrahan juutalais organisatio.

 

St. Petersburg

05.11.2016