14. des, 2019

On tässä meillä seurakunta. Valehtelevat itse itsensä ulos ennen kuin ollaan ytimessä.

https://demokraatti.fi/rikosoikeuden-professori-al-hol-vuoto-viemassa-jussi-halla-ahon-poliisin-pakeille-todennakoisesti-kuullaan-jossain-ominaisuudessa  Kyllä vain, sotkekaa nyt Halla-Ahokin omiin ongelmiinne.

 

Tämä alla oleva juttu on kuvassa esiintyvän päällekirjoituksen sisältö.

Paavo Teittinen HS

Julkaistu: 13.12. 19:27 , Päivitetty: 14.12. 16:24

 

 

ONKO poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen antanut kansanedustajille harhaanjohtavaa tietoa al-Holista?

Kysymys on noussut julkisuuteen viime päivinä sen jälkeen, kun Kolehmainen oli tiistaina kuultavana eduskunnan hallintovaliokunnassa.

Valiokunnassa käytiin vilkasta keskustelua Syyrian al-Holin pakolaisleirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta. Valiokunnan keskustelut ovat salaisia.

HS:n tietojen mukaan Kolehmaiselta kysyttiin muun muassa siitä, ollaanko suomalaisia hänen tietojensa mukaan lennättämässä Suomeen lähitulevaisuudessa. Kolehmaiselta kysyttiin myös, onko poliisin tiedossa käynnissä olevaa tai tulevaa tilannetta, jossa leirillä olevia suomalaisia oltaisiin auttamassa Suomeen.

Useat paikalla olleet henkilöt sanovat HS:lle, että Kolehmainen kiisti olevansa tietoinen tällaisista asioista. Kuulemisen jälkeen julkaistut tiedot kuitenkin asettavat hänen vastauksensa uuteen valoon.

VALIOKUNNALLA ei ole oikeutta saada salaista tietoa, eikä asiantuntijan tarvitse sellaista kertoa. Jos kyse on salaisesta tiedosta, asiantuntijan tulee kieltäytyä kommentoimasta, sanovat valiokuntaneuvos Ossi Lantto sekä hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää.

Asiantuntija ei kuitenkaan saa valehdella kansanedustajille. Mäenpään mukaan asiantuntija ei myöskään saa johtaa harhaan tai kierrellä totuutta, vaan hänen pitää vilpittömässä mielessä kertoa oma-aloitteisesti kaikki relevantit asi


”Meillä on perinteisesti luotettu siihen, että ihmiset toimivat näin ja kertovat totuuden eduskunnassa. Sen vuoksi tästä asiasta ei ole olemassa mitään sanktioita”, Mäenpää sanoo.

Mäenpään mukaan velvollisuus kertoa totuudenmukaisesti kaikki relevantit seikat voi olla vielä korostuneempi, jos kuultavana on valiokunnan valvonnan kohde. Hallintovaliokunta valvoo poliisia.

KESKIVIIKKONA Helsingin Sanomat ja Yleisradio uutisoivat poliisin salaisista asiakirjoista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti niin sanottua Korpi-operaatiosuunnitelmaa.

Korpi on ulkoministeriön johtama työryhmä, johon kuuluvat myös sisäministeriö, puolustusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Asiakirjan mukana Korpi-operaatiosuunnitelman ”pääsuunnitelmana on saada kaikki al-Holin leirillä olevat palautukseen suostuvat henkilöt yhdellä kertaa Irakin Kurdistaniin Erbiliin, josta heidät tuodaan charter-lennolla Suomeen Helsinki-Vantaan lentoasemalle”.

Asiakirjan mukaan tavoite on ollut toteuttaa operaatio viikolla 50 eli tällä viikolla, mutta ajankohta on kuitenkin ”täysin riippuvainen” paikallisten toimijoiden asettamista reunaehdoista ja heiltä saatavista turvallisuustakuista.

Asiakirjan sähköisiksi allekirjoittajiksi on merkitty poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sekä poliisijohtaja Sanna Heikinheimo. Asiakirja on päivätty marraskuun 21. päivälle. Asiakirjan mukaan ”operaatiosuunnitelma on tällä hetkellä luonnosvaiheessa, joten siihen voi tulla muutoksia”.

HS:n tiedossa ei ole, miksi operaatio ei ole edennyt alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti.

HS KYSYI Kolehmaiselta, miten hänen hallintovaliokunnassa antamansa vastaukset sopivat yhteen hänen allekirjoittamansa asiakirjan sisällön kanssa.

Kolehmainen sanoo, ettei hän muista keskustelua sanasta sanaan.


Kolehmaisen mukaan häneltä kysyttiin, onko poliisilla suunnitelmia al-Holin leiriläisten varalle.

”Käsitin sen niin, että onko poliisi lähdössä hakemaan al-Holin leiriläisiä Suomeen. Sanoin, että meillä ei ole tällaisia suunnitelmia, koska vastuuministeriö on ulkoministeriö.”

Kolehmaisen mukaan hän kertoi, ettei hänellä ole tietoa ulkoministeriön suunnitelman sisällöstä, mutta poliisilla on suunnitelmia eri tilanteiden varalle.

”Ja sanoin, että poliisin suunnitelmat koskevat lähinnä Suomea, koska meillä ei ole edes toimivaltaa toimia Syyriassa. Painotin, että minä en ole nähnyt sitä ulkoministeriön suunnitelmaa.”

Poliisin asiakirja käsittelee ulkoministeriön johtaman Korpi-työryhmän työtä. Te olette allekirjoittaneet sen. Asiakirjassa puhutaan nimenomaan Korpi-operaatiosuunnitelmasta. Sen mukaan pääsuunnitelmana on lennättää kaikki halukkaat suomalaiset al-Holilta Suomeen. Miten te voitte tämän valossa sanoa, että ette ole tietoinen mistään suunnitelmasta?

”Minä tiedän poliisin suunnitelmista. Minun väitetään nyt valehdelleen, että minä en muka tiedä suunnitelmista. Olen sanonut sanatarkasti, että en tiedä ulkoministeriön suunnitelmista, ja olen sanonut samalla, että poliisilla on erilaisia suunnitelmia. En ole nähnyt sitä ulkoministeriön suunnitelmaa, jollainen oletan heillä olevan. Eihän minulla ole varmuutta, onko heillä sellaista suunnitelmaa.”

Eikö Korpi-operaatiosuunnitelma käsittele tulevaa tilannetta, jossa ihmisiä voidaan auttaa Suomeen?

”Minulta kysyttiin useampaan kertaan, että tiedättekö te sen päivän, kun ollaan lennättämässä [ihmisiä] Suomeen. Sanoin, että en tiedä spesifiä päivää. Tarkkaan ottaen vastasin tällaiseen kysymykseen.”


Minulle on kerrottu, että teiltä on kysytty muutakin kuin spesifiä päivää. On kysytty, oletteko te tietoisia tulevasta tilanteesta, jossa ihmisiä oltaisiin auttamassa Suomeen.

”Tarkoitan tällä sitä, että minulla ei ole tiedossa sitä ulkoministeriön suunnitelmaa. Olemme tehneet poliisissa erilaisia suunnitelmia eri skenaarioiden varalle.”

Mutta tässä teidän allekirjoittamassanne asiakirjassa kuvataan myös ulkoministeriön johtaman työryhmän suunnitelmaa.

”Jos ulkoministeriössä on joku suunnitelma, niin en tietenkään ole verrannut sitä, onko se poliisin suunnitelman kanssa identtinen, tai onko siinä osia ulkoministeriön mahdollisesta suunnitelmasta.”

Yritän ymmärtää. Tämä on teidän allekirjoittamanne asiakirja, ja tässä puhutaan ulkoministeriön johtaman työryhmän Korpi-operaatiosuunnitelmasta. Miten te silloin ette voi tietää tällaisesta suunnitelmasta?

”Minä en tiedä sen suunnitelman sisältöä.”

Sehän kuvataan tässä asiakirjassa.

”En tiedä ulkoministeriön suunnitelmaa ja piste. En voi sille mitään. Minun väitetään valehdelleen tässä asiassa, ja en ole valehdellut.”

Tässä paperissa kuvataan suunnitelman sisältöä. Eikö se ole toissijaista, oletteko te nähneet erillisen suunnitelmapaperin, jos teiltä kysytään, oletteko tietoinen sen sisällöstä?

”Ei, minusta se on oleellista. En ole nähnyt ulkoministeriön suunnitelmaa. En ole missään vaiheessa kiistänyt, etteikö poliisilla ole suunnitelmia. Minulle on esitelty asiakirja, joka on laadittu sellaisen henkilön toimesta, joka osallistuu näihin kokouksiin.”

Mutta jos te olette lukenut sen asiakirjan ja nähnyt kuvauksen Korpi-operaatiosuunnitelman sisällöstä, niin kyllähän te olette tietoinen siitä sisällöstä. Ainakin esittelijän kuvauksesta.

”En voi väittää noin. En tiedä, mitä Korpi-suunnitelmassa on. Tämähän on vain poliisin suunnitelma. Jos minulle annetaan valmisteltu asiakirja, mistä minä voin tietää, mitä sisältöjä siihen on otettu jostain toisesta [asiakirjasta]. Se on esittelijän näkemys asiasta. En ole verrannut Korpi-suunnitelmaa ja meidän esittelijämme valmistelemaa suunnitelmaa. En voi sanoa, että tämä on yksi yhteen sen Korpi-suunnitelman kanssa.”

KÄYTÄNNÖSSÄ Kolehmainen siis sanoo, ettei hän ole tietoinen ulkoministeriön johtaman Korpi-työryhmän suunnitelmasta, vaikka sen sisältöä kuvataankin Kolehmaisen allekirjoittamassa ja lukemassa asiakirjassa.

Kolehmaisen mukaan hän ei voi olla varma, että poliisin asiakirjassa kuvattu sisältö vastaa todellisuudessa ulkoministeriön suunnitelmaa.

HS kysyi Kolehmaiselta, onko hän tämän valossa antanut harhaanjohtavia vastauksia valiokunnassa.

”En ole antanut harhaanjohtavaa kuvaa. Minä olen vastannut siihen kysymykseen, että minulla ei ole tiedossa ulkoministeriön suunnitelmaa. Ja että poliisin suunnitelma on olemassa. Totta kai poliisin suunnitelmassakin on se viikko 50. Mutta kun se on salassa pidettävä asiakirja, niin ei sitä voi siellä lähteä rääpimään.”

Viikko 50 viittaa siis ajankohtaan, jolloin asiakirjan mukaan ulkoministeriön johtaman Korpi-operaatiosuunnitelman mukaisesti al-Holin leiriläisiä pyrittiin tuomaan Suomeen.

Käsittääkseni teiltä on kysytty laajemminkin, onko poliisin tiedossa käynnissä olevaa tai tulevaa tilannetta, jossa al-Holin leirillä olevia oltaisiin auttamassa Suomeen.

”Ymmärsin kysymyksen niin, että onko poliisi lähdössä hakemaan ihmisiä Syyriasta. Sanoin, että ei ole, meillä ei ole toimivaltaa kuin kotimaassa. Minulla ei ole tapana valehdella, enkä missään tapauksessa valehtele valiokunnassa. Pidän todella epäreiluna, että minusta on tehty joku valehtelija.”

Jos kysytään, onko teillä tiedossa tulevaa tilannetta, jossa ihmisiä kotiutetaan sieltä leiriltä, miten sen voi ymmärtää niin, että onko poliisi lähdössä hakemaan?

”Minulta on tällä tavalla kysytty, ja olen ymmärtänyt sen niin, että poliisi lähtisi Syyriasta hakemaan ihmisiä. Olen siihen vastannut, että ei ole lähdössä.”

 

Näin valehtelee poliisi.

Olisitte kysyneet vielä: Onko poliisi politisoitunut?

Vastaus olisi ollut varma emävale!