Kaikesta sitä juttua tehdään.

Eikö ne suuremmat loppupelissä määrää sen litrahinnan
sillä voluumilla.
Jos siinä sitten joku Arla joutuu ottamaan 20 senttiä
korkeampaa litra hintaa niin se on kyllä estimoitu
kustannusten perusteella.
Lidl ei tarvitse olla mukana missään hinta vertailussa,
koska yksinkertaisesti Lidl vetää välistä vähemmän.