2019 astuvat voimaan uudet poikkeuslait, muu muassa rikoslaki uusiutuu joiltain osin.