EU:un kermaperseet ajavat yhteispankki ideaa,
sillä päästäisiin jo aika harppaus lähemmäs
osavaltio julistusta.
Suomessa harmitellaan menetettyä itsenäisyyttä ja
paljon muutakin. Tikit voi poistaa vasta kun
heitätte euron ulos, ja itsemääräyskin palautuu
irtautumalla myös EU-orjuutuksesta.