Vallan himo, kateus ja oman edun tavoitteleminen on politiikkojen
parantumattomiin tauteihin luokiteltuja vitsauksia.