Tasa-arvonkin puolesta. (ei taida koskea kansallismielisiä)

20. aug, 2019

 Massiivinen turvapaikka valitusten ruuhka on saatu pääosin purettua hallinto-oikeuksissa

Turvapaikka- ja oleskelulupaa koskevien valitusten määrä on kuitenkin pysyvästi korkeammalla tasolla kuin ennen vuotta 2015.

Kotimaa 20.8.2019 klo 05.45


Pauliina Happo  

Kielteisiä turvapaikkapäätöksiä koskevien valitusten ruuhka on pääosin saatu purettua hallinto-oikeuksissa. Ruuhka syntyi kun vuonna 2015 maahan saapui yli 30 000 turvapaikanhakijaa ja heistä 10 000 kielteisen päätöksen saanutta valitti päätöksestään hallinto-oikeuteen.

Ylen selvityksen mukaan kesäkuussa 2019 hallinto-oikeuksissa oli vireillä valituksia lähes 1 800. Se on huomattavasti vähemmän kuin huippuvuosina 2016-2018, mutta korkeampi kuin taso ennen vuotta 2015. Aiempaa korkeammalle tasolle hallinto-oikeuksissa valitusmäärien uskotaan myös jäävän.

Jyrki Lyytikkä / Yle

– Nyt työllistävät valitukset, jotka ovat tulleet viime vuonna ja tänä vuonna. Ruuhka on pääosin purettu, mutta valitus määrät eivät enää vähene, kuvailee tilannetta Helsingin hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Heikkilä.

Huomautus väliin :  Paljonkos tämä tällainen maksaa ja millä muulla kuin kantasuomalaisen rahapussilla tämäkin  maksetaan? Työllistävä vaikutus asianajajille, tuomareille ja tietystikkin virkailija laumalle. Saattaisi olla huomattavasti halvempaa pitää ne rajapuomit pienemmällä, mutta ei kai se nyt sellaiseen kolhoosi hallitus voi ryhtyä ilmastonmuutoksen takia Afrikassa. 

Sumaa purettiin lisätyövoimalla ja hajauttamalla muutoksenhaku neljään hallinto-oikeuteen

Pahimmillaan ruuhka oli vuonna 2016, kun Maahanmuuttoviraston kielteiseen turvapaikkahakemukseen pettyneet hakivat muutosta päätökseen hallinto-oikeudesta. Vuonna 2016 Helsingin hallinto-oikeuteen saapui 10 418 valitusta, mikä oli kymmenkertainen määrä normaaliin vuoteen verrattuna.

Saman vuoden syksyllä oikeusministeriö teki lakiin useita muutoksia

(siirryt toiseen palveluun)

, joiden tarkoitus oli muun muassa nopeuttaa turvapaikka-asioiden käsittelyä Maahanmuuttovirastossa ja saada valitus ruuhkaa purettua hallinto-oikeuksissa. (Kalliiksi tulee insinöörit)

Lain muutoksella muun muassa lyhennettiin turvapaikka-asioiden valitusaikoja hallinto-oikeudessa 21:een päivään ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) 14:ään päivään aikaisemman 30 päivän sijaan. Hallinto-oikeudet saivat myös lisärahaa määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen.

Vuonna 2017 turvapaikka-asioiden käsittely hajautettiin neljään hallinto-oikeuteen aikaisemman yhden sijaan. Helsingin lisäksi Pohjois-Suomen, Itä-Suomen ja Turun hallinto-oikeudet ryhtyivät käsittelemään turvapaikkahakemuksia. Käytännöstä on nyt tehty pysyvä.

Oikeusministeriön mukaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä vireillä yksi vuonna 2016 saapunut turvapaikka-asia. Tilastoissa ei kuitenkaan näy kuinka moni nyt vireillä olevista hakemuksista on uusintahakemus.

Pakolaisneuvonta: Muutokset heikensivät oikeusturvaa

Pakolaisneuvonnan näkemyksen mukaan tehostamisella ei kuitenkaan ole saavutettu sellaisia etuja mitä tavoiteltiin. Valitusaikojen lyhentäminen hallinto-oikeuksiin ja valituslupa kynnyksen nostaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen heikensivät merkittävästi turvapaikan hakijoiden oikeusturvaa.

–Se on ainoa ryhmä, jossa valitusajat ovat lyhyempiä kuin muissa asiaryhmissä. Tämä ei ole lyhentänyt valitusprosessien kokonaiskestoa lainkaan, arvostelee Pakolaisneuvonta ry:n vastaava lakimies Hanna Laari.

Pakolaisneuvonta ry:n vastaava lakimies Hanna Laari pitää uuden hallitusohjelman kirjauksia muun muassa valotusaikojen suhteen myönteisinä. Vai oikein valotusaikoja  tarvitaan. Eikö tuota voi sanoa suoralla Suomella, “käsittelyaikoja” Näitä haaskan hautaamis hommiahan se Petteri Orpon eukkokin tekee vaikka sitä toisin väitettiin.

Hänen mukaansa lyhennys on johtanut viime vuosina useissa tapauksissa siihen, että hakijat eivät ole löytäneet itselleen asiantuntevaa lakimiestä tai he eivät ole ehtineet löytää lakimiestä lainkaan.

Laari on tyytyväinen uuden hallitusohjelman kirjauksiin

(siirryt toiseen palveluun)

, jotka ovat tuomassa tähän kuitenkin muutoksen. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa tullaan vahvistamaan muun muassa valitusaikojen osalta, jotka on tarkoitus palauttaa 30 päivän pituisiksi. Lakimuutoksen voimaantulosta ei ole vielä tietoa. Hanke käynnistyy sisä- ja oikeusministeriöissä tänä syksynä.

Ruuhka purettu, mutta työmäärä kasvaa

Myös työmäärä pysyy lähivuosina valitustuomioistuimissa korkeana, sillä käsittelyyn tulevat valitukset ovat Helsingin hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Heikkilän mukaan haastavampia ja niiden käsittely vie enemmän aikaa.

Yksi syy tähän on suullisten käsittelyjen lisääntyminen. Suullisia käsittelyjä järjestetään aiempaa enemmän turvapaikkaperusteiden selvittämiseksi ja työmäärä niissä on Heikkilän arvion mukaan noin kolminkertainen kirjalliseen käsittelyyn verrattuna.

Hallinto-oikeuksiin saapuvien valitusten määrä ei enää vähenen, Lisäksi käsittely on vaativampaa ja vie enemmän aikaa muun muassa suullisten käsittelyjen vuoksi. Yle/Pekka Tynell

Suullista käsittelyä ei kuitenkaan järjestetä kaikkien valitusten yhteydessä. Pakolaisneuvonnan mukaan siinä mennään vikaan.

– Suullisia käsittelyjä on järjestetty lähes ainoastaan, kun on ollut kyse kristinuskoon kääntymisen uskottavuudesta tai kun on arvioitu onko seksuaalivähemmistöön kuuluminen uskottavaa. Tämä lähettää erikoista viestiä siitä, että millään muulla perusteella ei ole merkitystä Suomessa, toteaa Pakolaisneuvonta ry:n vastaava lakimies Hanna Laari.

Oleskelulupaa ja uusintahakemuksia koskevat valitukset kasvussa

Oikeusministeriön mukaan ulkomaalaisasioiden määrä on kasvanut pysyvästi. Hallinto-oikeuksien vireillä olevista valituksista suuri osa koskee tällä hetkellä turvapaikan uusintahakemuksia ja oleskelulupia.

Helsingin hallinto-oikeudessa syksyn 2019 valituksissa ovat lisääntyneet erityisesti oleskelulupia koskevat valitukset.

–Osa henkilöistä, jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa hakevat nyt oleskelulupaa. Erityisesti työperäisiä oleskelulupia koskevat valitukset ovat kasvussa, toteaa Heikkilä.

Oikeusministeriö on myöntänyt hallinto-oikeuksille tälle vuodelle tähän mennessä lisäresursseja noin 50 henkilötyövuotta. Ensi vuodelle on varauduttu myös lisäresursseihin. Vuoden 2020 alussa tarkoitus on muun muassa perustaa 20 uutta tuomarinvirkaa. Myös turvapaikka-asioiden hajautuksesta neljään hallinto-oikeuteen pidetään kiinni.

Oikeusministeriössä tavoitteena on pudottaa hallinto-oikeuksissa vireillä olevien turvapaikka-asioiden määrän 1 000–1 200 ja samalla nopeuttaa keskimääräinen käsittelyaika puoleen vuoteen nykyisestä noin vuodesta.

Heikkilän mukaan tähän ei todennäköisesti vielä ensi vuonna päästä.

– Karkeasti arvioiden edessä on sellainen työsarka, että tarvitsisimme ainakin vielä ensi vuonna sellaiset resurssit jotka meillä tällä hetkellä on.

Lue lisää:

Hallinto-oikeudet palauttivat ennätysmäärän Migrin turvapaikkapäätöksiä: Turku valittajille suopein, Helsinki tiukin

Apulaisoikeuskansleri huolestui sisäministeriön esittämästä lakimuutoksesta – voi huonontaa kristinuskoon kääntyneiden ja homoseksuaalien mahdollisuuksia turvapaikkaan

19. aug, 2019
Tutkimuksissa on löydetty ylivertainen päästövähennyskeino, mutta ilmastotekolistoilta se puuttuu kokonaan

Lundin yliopiston mukaan yhden lapsen tuomat lisäpäästöt vuodessa vastasivat suunnilleen suomalaisen 5–6 vuoden elämisen ja kuluttamisen ilmastovaikutuksia.

ERILAISET päästövähennys vinkit ja ilmastoteko listat ovat tuttua luettavaa: vähemmän lihaa, enemmän pyöräilyä, muista sammutella valoja, lyhennä kuumia suihkuja, alenna asunnon lämpötilaa.

Usein keinot ovat helppoja ja kivoja. Mutta ovatko ne tehokkaita?

No eivät ole tehokkaita kun vain o,3 % maapallon väestöstä saattaa silloin tällöin tehdä niin kuin yllä mainitaan.

No nyt on julkaistu tämä Lundin yliopiston loistava ja “ylivertainen värisuora”mikä sinänsä lisää huonomuististen ongelmia. 

Ei saa tehdä sitä taikka tätä ohjeita ja määräyksiä on EU-systeemissä jo ennestäänkin 32 000. Nyt sitten uutuutena suositellaan ettei  lapsia enää tarvita, ja siitähän ne siellä Brysselissä vääntää vielä pika lain. Unohtavat aivan varmasti ettei se laki koskisi murjaaneja, vain kantaväestöä jotka muutenkin ovat heikoilla syntyvyys tilastoissa. 

 

Katsotaanpas näitä tehokeinoja lähemmin.

Viiden tehokkaimman keinon joukossa on kasvissyöntiin siirtyminen, vihreään sähköön vaihtaminen, lentämisen välttäminen ja ilman autoa eläminen.

Mutta kaikkein suurimmat päästövähennykset rikkaassa maassa asuva ihminen saa aikaan näin: jätä yksi lapsi tekemättä. Arjen ilmasto päätöksenä se on ylivoimaisesti merkittävin ja voimakkuudeltaan omassa luokassaan.

 

Loppu lausunto

Ihan on hyviä tehokeinoja mitkä tietysti käsittävät yhtä lailla niin herroja kuin halpuutettujakin. Mielestäni kasvissyöntiin siirtyminen etenkin sairaille ja eläkeläisille on jo hyvällä mallilla. Kaivopuistossa nähty jo ihmisiä ruuan perässä konttaamassa ikään kuin Pohjois-Koreassa oltaisiin.

Siitä lapsesta vielä.. entäs jos sattuu vahinko kiellosta huolimatta? Joutuuko asianomainen tai perhe siitä maksamaan valtiolle lapsilisää?

 

 

18. aug, 2019

Antti Kaikkonen (kesk.) kipusi kesäkuun alussa Antti Rinteen (sd.) hallituksen puolustusministeriksi. Uusi tehtävä on jo kesän aikana ehtinyt tuoda mielenkiintoisia tuttavuuksia.

Naton puolustusministerit kokous järjestettiin 26.-27.6. Naton päämajassa Brysselissä. Päivällispöydässä Kaikkonen oli sijoitettu istumaan Saksan puolustusministerin Ursula von der Leyenin viereen ottamaan kuuliaisena ohjeistusta Suomen tulevasta roolista Eurostoliiton yhteis- armeijassa missä sitten Nato maksaa viulut ja muut soittimet.

Puolustusministeri Kaikkonen osallistui myös Resolute Support -operaatiota käsittelevään työ istuntoon sekä ministerikokouksen työ illalliselle, aiheena uudet teknologiat (Innovation and Disruptive Technologies).

Kaikkonen osallistui lisäksi ministerikokouksen yhteydessä järjestettävään ISIS:n vastaisen koalition (Defeat-ISIS) kokoukseen sekä Saksan johtaman kehys valtio ryhmän (Framework Nation Concept, FNC) kokoukseen.

Kehys valtio ryhmän tavoitteena on kehittää monikansallisia eurooppalaisia suorituskykyjä sekä muodostaa joukko kokonaisuuksia esimerkiksi kriisinhallinnan tarpeisiin. (eli vastuu vapautettuja  rynnäkkö poliisi joukkoja).

 

 

 

17. aug, 2019

Tässä jutussa on otettu esille kaksi ääri asiaa.

Yhden pienen ”suurta esittävän” mielestä maailman loppu on lähellä jos ilmasto lämpenee, kun taas toinen (Pakistani esimerkkinä) ei ehkä ole kuullutkaan, tai Koraanista moisesta höpötyksestä lukenut.

 

Pakistan lisää hiilen käyttöä koska se on halvin mahdollinen energialähde köyhälle maalle. Toden näköisesti siellä paskat haistatellaan jollekin ruotsalaiselle pyhimys Gretalle tai Suomen Vihreille jotka ovat varoittaneet aikomuksistaan pyöräillä Pakistaniin Ulkoministeri Haaviston johdolla järjestääkseen siellä mielenosoituksia.

https://gulfnews.com/business/energy/pakistans-milewide-open-air-mine-shows-why-coal-wont-go-away-1.65723069

Pakistanissa on tällä hetkellä  yhdeksän hiilivoimalaitosta, jotka tuottavat 15 prosenttia maan sähköstä, ja vielä neljä on rakenteilla. 

Aurinkoenergian osuus on vain prosentin luokkaa energiantarpeesta.  

Aurinko ja muut uusiutuvat energialähteet saattavat joskus poistaa Pakistanin riippuvuuden hiilestä, mutta päivä on todennäköisesti vuosikymmenten päässä koska Pakistani on myös riippuvainen sähkön tuonnista naapuri maista jotka etupäässä tuottavat sen  hiilivoimalaitoksilla.

________________________

Sitten tähän kuolettavaan totuuteen.

Tällä videossa käsitellään turvetta ja sen tuottajista ja tietysti siitä aiheutuvasta hiili jalanjäljestä. Ihmettelenkin usein miksi puhutaan jostain hiilijalanjäljestä vaikka hiilestä ei ole edes kyse. Kyse on yleensäkin C02:sta mikä on näkymätön ja tuoksuton häkäkaasu mitä syntyy jonkin tuotteen polttamisen yhteydessä. ”Siis jos lämmität niin älä pistä peltiä liian aikaisin kiinni”

(Muuten onpas tämän videon alkuminuuteilla toimittajalla vittumainen ääni).

https://www.mtvuutiset.fi/video/prog1130781

 

16. aug, 2019

Mielenkiintoiseksi tekee tämän se mitä on tapahtumassa maailmalla.Seuraamalla myös ulkomaiden uutisia saisitte parempaa tietoa.

Saksa on Suomelle talous mittari, mutta nyt tilttaa sekin talous jättiläinen pysyvästi alemmalle tasolle, koska eihän saksalainenkaan kestä maahanmuuton aiheuttamia ongelmia loputtomiin, näin tiedotetaan maailmalta. Ylen uutinen on muunneltua eikä kerro todellista totuutta suoraan. https://yle.fi/uutiset/3-10922350

Orpo tyrmää lintilän. https://yle.fi/uutiset/3-10922418

Lintilä ei pidä Rinnettä viisaana. https://yle.fi/uutiset/3-10924805

Mitään hyvää Eurooppalaisin silmin katsottuna ei ole tiedossa, eikä EU sitä pysty korjaamaan muulla kuin lopettamalla heti nuo idioottimaiset maahanmuutto toiminnot.

Sitä paitsi heidän (globalistien) olisi viisasta istua samaan pöytään järkevien kanssa kuulemaan vähän muutakin asiaa, eikä vain hengailla “pikku Napoleonin” kaltaisten hullujen seurassa.