Erittäin epävarma tilanne kehittymässä.
Finlandiassa ne on kai hys hys uutisia.