Olisiko aihetta tarkistella nykyisen Poliisihallituksen evästeitä?
Siellä pitää seurattava lakeja ja määräyksiä neutraalisti, eikä
muutella niitä joka ministeriöstä tulevan puhelin keskustelun jälkeen.