Kun komento Brysselistä käy, niin silloin mennään sinne minne germaani käskee.