Se oli siihen aikaan kun tilinumero oli tärkeämpi kuin eduskunta ehdokkaana oleminen.