SKEn tärkeimmät vaaliaiheet ovat: Perhepolitiikka ja Sote uudistus.