Kasvatusfilosofiassa indoktrinaation (suomeksi iskostus) käsite viittaa
opetustilanteessa tapahtuvaan eettisesti arveluttavaan vaikuttamiseen tai
piilovaikuttamiseen.
Se tarkoittaa asenteiden, käsitysten, uskomusten tai teorioiden ujuttamista ohi oppilaan vapaan ja tietoisen harkinnan.

Onnistuessaan indoktrinaatio saa aikaan oppilaassa kyselemättömän vakaumuksen näiden syötettyjen käsitysten totuudesta.