Kyllä tuossa sen aikaisessa tottakin on ihan paksummankin kirjan verran.
_______

Presidentti Trump:in "kiveskuume"
johtuu osittain siitä että "vinokkaat" omistavat esimerkiksi New York:ista yli puolet.