Suomalaisista 23 prosenttia pitää hallituspuolueitten kansalaisille antamaa tietoa luotettavana,
käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn arvo- ja asennetutkimuksesta.
Toista mieltä on 62 prosenttia.