Syökää ihmiset sitä ruokaa mistä te tykkäätte.
Hyvähän se on valistaa itseään, mikä on hyväksi ja mikä ei, mutta
ihan orjalliseen kieltotoimintaan älkää sortuko.