Aina kun on kysymys maahanmuutto älymystöstä,
Ohisalo antaa tarkoituksella väärää tai vähättelevää tietoa,
tai sitten puhuu asian vierestä.
Eikös se ole eduskunnan ohjeita ja lakeja vastaan jättää kertomatta
asiat kansalle niiden oikeilla nimikkeillä.