Tämän hetkisen hallituksen ministerienemmistöllä on hyvä
etulyönti asema, tiukan paikan tullen mennään joko sairaskirjoille tai peppuvapaalle.