Vihreät uhkaavat lähteä hallituksesta, jos Keskusrikospoliisin päällikön virkaa ei anneta
vastaanottokeskuksessa osapäivä töitä tekevälle, talollisen tytär Niina Mitikalle.