Uudellamaalla ongelmia vastaanottopaikkojen järjestelyissä. Tulijoiden määrä
odotettua suurempi, noin 100 000 ensi alkuun.
Harkitaan näille kärsineille lapsille yksityiskoteihin sioittamista, myös ohjelmassa
on asuntojen pakkolunastus suomalaisilta.
Lisäksi isommille kuntien omistamille tonteille rakennetaan parakkiasutuksia,
kuten puistoihin ja urheilukentille.