Sosiaali- ja Terveysministeriön kellari kirjapaino yhteistyössä Sisäministeriön kanssa
tuottaa yhdellätoista kielellä Kelan käyttöön informaatiota, paitsi ei Suomeksi.