Sementtiä säästämällä saatiin enemmän tulosta.
Nyt se nähdään, jalusta Vihreitten alta murenee.