Ne jotka yrittävät säilyttää itsenäisen ajattelutavan ja vapauden, niitä tullaan rankaisemaan.
(Kuulostaa kommunismilta.)
Näkeehän sen jo nyt kuinka Euooppa murenee, perseelleen menee niin Ranska kuin Saksakin, mutta
sitä ei haluta tunnustaa ennen kuin happi loppuu kuplasta.