Katsokaa totuutta silmiin, älkää minulle murisko.
Minkä minä sille voin, jos Haaviston vaimon oleskelulupaa ei uusittu?