Hurraamista ei ole kokoomuksessakaan, sillä nykyistä alempana sen ääniosuus oli viimeksi vuoden 1966 vaaleissa.
Oppositio on sille outo paikka. Viimeksi se kokoontui oppositiopuolueena vuonna 2006 Joensuussa.
Hallituspaitsion murruttua vuonna 1987 kokoomus on ollut hallituksessa 28 vuotta 33 mahdollisesta. Suurin osa niistä rakenteellisista ongelmista, joista nykykokoomus syyttää hallitusta, on sen omaa aikaansaannosta.