Vaaleissa Kokoomuksen & Perussuomalaisten vahva kannatus
luo vakaata ja uskottavaa pohjaa tulevaisuudelle.
Tuntuu jo siltä, että kuntavaalien jälkeen hallitukselta loppuu
kiertoilmaisuille tyypilliset kertaussäkeet.