Sutkauksia harjoitellaan nauhalta ja eleitä peilistä. Siinä ne on politiikkaan pyrkiville ohjeet.

Veikko Vennamo